Aktuella kurser och utbildningar


= Nybörjarkurs (Helgkurser 1 - 2,5 dagar, inga eller få förkunskaper).
= Fördjupningskurs (du behöver vissa nödvändiga förkunskaper).
= Yrkesutbildning (utbildning till terapeut, spridda 4-dagarskurser under 1-2 år, inga förkunskaper).


 14 januari 2016 - december 2017   (Fysiopraktor)
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2016-2017

 14 januari 2016 - december 2017   (Psykopraktor)
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2016-2017

 14 januari 2016 - november 2017   (Akupraktor)
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2016-2017

 2-5 Juni 2016   (Fysiopraktor, Kinesiolog, Psykopraktor, Akupraktor)
Näringskinesiologi 2

 8-14 augusti 2016   (Psykopraktor, Kinesiolog)
Kinesiologi och Kosmos

 25-28 Augusti 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Akupraktik® 1

 9-11 september 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning

 3-4 december 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Internutbilding Kinesiolog 2015

 5 år   (Fysiopraktor, Psykopraktor, Akupraktor, Neuropraktor)
Licensavgift för Praktor®

 januari-december 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Repetition i kinesiologi

 12-15 januari 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi)

 12 januari 2017 - 25 februari 2018   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017


Nybörjarkurser

Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017


Yrkesutbildningar

yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2016-2017, 14 januari 2016 - december 2017
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2016-2017, 14 januari 2016 - december 2017
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2016-2017, 14 januari 2016 - november 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018


Fördjupningskurser

Näringskinesiologi 2, 2-5 Juni 2016
Kinesiologi och Kosmos, 8-14 augusti 2016
Akupraktik® 1, 25-28 Augusti 2016
Internutbilding Kinesiolog 2015, 3-4 december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Fysiopraktor

Aktuella delkurser i Fysiopraktor® yrkesutbildning

yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2016-2017, 14 januari 2016 - december 2017
Näringskinesiologi 2, 2-5 Juni 2016
Akupraktik® 1, 25-28 Augusti 2016
Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Internutbilding Kinesiolog 2015, 3-4 december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018

Kinesiolog

Aktuella delkurser i Kinesiolog yrkesutbildning

Näringskinesiologi 2, 2-5 Juni 2016
Kinesiologi och Kosmos, 8-14 augusti 2016
Akupraktik® 1, 25-28 Augusti 2016
Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Internutbilding Kinesiolog 2015, 3-4 december 2016
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018

Psykopraktor

Aktuella delkurser i Psykopraktor® yrkesutbildning

yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2016-2017, 14 januari 2016 - december 2017
Näringskinesiologi 2, 2-5 Juni 2016
Kinesiologi och Kosmos, 8-14 augusti 2016
Akupraktik® 1, 25-28 Augusti 2016
Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Internutbilding Kinesiolog 2015, 3-4 december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018

Akupraktor

Aktuella delkurser i Akupraktor® yrkesutbildning

yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2016-2017, 14 januari 2016 - november 2017
Näringskinesiologi 2, 2-5 Juni 2016
Akupraktik® 1, 25-28 Augusti 2016
Grundkurs i Kinesiologi och muskeltestning, 9-11 september 2016
Internutbilding Kinesiolog 2015, 3-4 december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018Svenska Kinesiologiskolan

Välkommen till Kinesiologiskolan och Praktor® Skolan

Vi startade utbildningen till Kinesiolog i Sverige för 25 år sedan.
I dag är vi även Nordens enda skola för utbildningar till licensierad Fysiopraktor®, Psykopraktor® och Akupraktor®.
Utbilda dig till

Kinesiolog
Fysiopraktor®
Psykopraktor®
Akupraktor®


Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester och kinesiologi
Svenska Kinesiologi Skolan

www.Kinesiologi.se / www.Kinesiolog.se / www.Kinesiologiskolan.se


Svenska Kinesiologi Skolan - Swedish School of Manual Kinesiology
Sigtunagatan 4
SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669


Kinesiologi logotype, ® ett registrerat varumärke

Orden Praktor®, Fysiopraktor®, Akupraktor®, Psykopraktor® är registrerade varumärken. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014