Aktuella kurser och utbildningar


= Nybörjarkurs (Helgkurser 1 - 2,5 dagar, inga eller få förkunskaper).
= Fördjupningskurs (du behöver vissa nödvändiga förkunskaper).
= Yrkesutbildning (utbildning till terapeut, spridda 4-dagarskurser under 1-2 år, inga förkunskaper).


 15-18 December 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout

 12-15 januari 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi)

 12 januari 2017 - 25 februari 2018   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017

 12 Januari 2017 - December 2018   (Psykopraktor)
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2017-2018

 12 Januari 2017 - December 2018   (Fysiopraktor)
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2017-2018

 12 Januari 2017 - November 2018   (Akupraktor)
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2017-2018

 26-29 Januari 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
8Qi™ och Akupraktik®

 29 januari 2017   (Fysiopraktor, Kinesiolog, Psykopraktor, Akupraktor)
NeuroHolografisk Akupraktik®

 9-12 Februari 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Fysiologisk kinesiologi 1

 23-26 Februari 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology

 9-12 Mars 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Fysiologisk Kinesiologi 2

 23-26 mars 2017   (Fysiopraktor, Kinesiolog)
Mobilisering och Manuell Impulsering®

 30 mars - 2 april 2017   (Psykopraktor, Kinesiolog)
Psykopraktik 1 - Emotionell kroppsbehandling

 11-15 maj 2017   (Kinesiolog, Psykopraktor)
Neuroenergetic Psychology, NEP-1 och NEP-2

 18-21 maj 2017   (Psykopraktor)
Advanced course in Neuroenergetic Psychology NEP

 7-13 augusti 2017   (Kinesiolog, Akupraktor, Psykopraktor)
Kinesiologi och Kosmos

 8-10 september 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning

 14-17 September 2017   (Psykopraktor, Kinesiolog)
Psykopraktik 2 - Emotionell kroppsbehandling

 7-8 oktober 2017   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur

 januari-december 2016   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Repetition i kinesiologi

 5 år   (Fysiopraktor, Psykopraktor, Akupraktor, Neuropraktor)
Licensavgift för Praktor®


Nybörjarkurser

Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
Fysiologisk kinesiologi 1, 9-12 Februari 2017
Fysiologisk Kinesiologi 2, 9-12 Mars 2017
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 8-10 september 2017


Yrkesutbildningar

yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - December 2018
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - December 2018
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - November 2018


Fördjupningskurser

Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout, 15-18 December 2016
8Qi™ och Akupraktik®, 26-29 Januari 2017
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Mobilisering och Manuell Impulsering®, 23-26 mars 2017
Psykopraktik 1 - Emotionell kroppsbehandling, 30 mars - 2 april 2017
Neuroenergetic Psychology, NEP-1 och NEP-2, 11-15 maj 2017
Advanced course in Neuroenergetic Psychology NEP, 18-21 maj 2017
Kinesiologi och Kosmos, 7-13 augusti 2017
Psykopraktik 2 - Emotionell kroppsbehandling, 14-17 September 2017
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur, 7-8 oktober 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år
Fysiopraktor

Aktuella delkurser i Fysiopraktor® yrkesutbildning

Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout, 15-18 December 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - December 2018
8Qi™ och Akupraktik®, 26-29 Januari 2017
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017
Fysiologisk kinesiologi 1, 9-12 Februari 2017
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Fysiologisk Kinesiologi 2, 9-12 Mars 2017
Mobilisering och Manuell Impulsering®, 23-26 mars 2017
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 8-10 september 2017
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur, 7-8 oktober 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år

Kinesiolog

Aktuella delkurser i Kinesiolog yrkesutbildning

Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout, 15-18 December 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
8Qi™ och Akupraktik®, 26-29 Januari 2017
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017
Fysiologisk kinesiologi 1, 9-12 Februari 2017
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Fysiologisk Kinesiologi 2, 9-12 Mars 2017
Mobilisering och Manuell Impulsering®, 23-26 mars 2017
Psykopraktik 1 - Emotionell kroppsbehandling, 30 mars - 2 april 2017
Neuroenergetic Psychology, NEP-1 och NEP-2, 11-15 maj 2017
Kinesiologi och Kosmos, 7-13 augusti 2017
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 8-10 september 2017
Psykopraktik 2 - Emotionell kroppsbehandling, 14-17 September 2017
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur, 7-8 oktober 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016

Psykopraktor

Aktuella delkurser i Psykopraktor® yrkesutbildning

Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout, 15-18 December 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - December 2018
8Qi™ och Akupraktik®, 26-29 Januari 2017
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017
Fysiologisk kinesiologi 1, 9-12 Februari 2017
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Fysiologisk Kinesiologi 2, 9-12 Mars 2017
Psykopraktik 1 - Emotionell kroppsbehandling, 30 mars - 2 april 2017
Neuroenergetic Psychology, NEP-1 och NEP-2, 11-15 maj 2017
Advanced course in Neuroenergetic Psychology NEP, 18-21 maj 2017
Kinesiologi och Kosmos, 7-13 augusti 2017
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 8-10 september 2017
Psykopraktik 2 - Emotionell kroppsbehandling, 14-17 September 2017
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur, 7-8 oktober 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 år

Akupraktor

Aktuella delkurser i Akupraktor® yrkesutbildning

Kinesioterapi™, Neuroisometrisk stretching & K-Workout, 15-18 December 2016
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi), 12-15 januari 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017, 12 januari 2017 - 25 februari 2018
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2017-2018, 12 Januari 2017 - November 2018
8Qi™ och Akupraktik®, 26-29 Januari 2017
NeuroHolografisk Akupraktik®, 29 januari 2017
Fysiologisk kinesiologi 1, 9-12 Februari 2017
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology, 23-26 Februari 2017
Fysiologisk Kinesiologi 2, 9-12 Mars 2017
Kinesiologi och Kosmos, 7-13 augusti 2017
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 8-10 september 2017
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur, 7-8 oktober 2017
Repetition i kinesiologi, januari-december 2016
Licensavgift för Praktor®, 5 årSvenska Kinesiologiskolan

Välkommen till Kinesiologiskolan och Praktor® Skolan

Vi startade utbildningen till Kinesiolog i Sverige för 25 år sedan.
I dag är vi även Nordens enda skola för utbildningar till licensierad Fysiopraktor®, Psykopraktor® och Akupraktor®.
Utbilda dig till

Kinesiolog
Fysiopraktor®
Psykopraktor®
Akupraktor®


Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester och kinesiologi
Svenska Kinesiologi Skolan

www.Kinesiologi.se / www.Kinesiolog.se / www.Kinesiologiskolan.se


Svenska Kinesiologi Skolan - Swedish School of Manual Kinesiology

Postadress: Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Kurslokal: DeGeersgatan, på Östermalm. Tunnelbana "Karlaplan" eller "Gärdet"

Telefon: 08-339669

Email: info @ och så denna webb-adress :)

Kinesiologi logotype, ® ett registrerat varumärke

Orden Praktor®, Fysiopraktor®, Akupraktor®, Psykopraktor® är registrerade varumärken. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014